Machinepark

Onze

Expertises

We onderscheiden binnen ons machinepark 5 expertises, te weten: meten, langdraaien, kortdraaien, draadvonken en nabehandelen. Binnen deze expertises zijn een aantal machines voorhanden met verschillende mogelijkheden die onze maat- en tolerantie reikwijdte bepalen.